Zeitschriftenartikel (2)

1.
Zeitschriftenartikel
Kuhn, C.-D.; Geiger, S. R.; Baumli, S.; Gartmann, M.; Gerber, J.; Jennebach, S.; Mielke, T.; Tschochner, H.; Beckmann, R.; Cramer, P.: Functional architecture of RNA polymerase I. Cell 131 (7), S. 1260 - 1272 (2007)
2.
Zeitschriftenartikel
Connell, S. R.; Takemoto, C.; Wilson, D. N.; Wang, H.; Murayama, K.; Terada, T.; Shirouzu, M.; Rost, M.; Schüler, M.; Giesebrecht, J. et al.; Dabrowski, M.; Mielke, T.; Fucini, P.; Yokoyama, S.; Spahn, C. M. T.: Structural basis for interaction of the ribosome with the switch regions of GTP-bound elongation factors. Molecular Cell 25 (5), S. 751 - 764 (2007)
Zur Redakteursansicht